ขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด

เวลาในการทำงาน ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า และความยากง่ายของงาน สามารถปรับแก้ไขเว็บไซต์ ได้ฟรี 3 ครั้ง

หากเกินกว่านั้นจะคิดราคาเพิ่ม แต่การแก้ไขปรับเปลี่ยนเล็กน้อยทางเราไม่คิดค่าใช้จ่าย (เช่น เปลี่ยนรูป, แก้ไขตัวอักษร)

ทำไมต้องเลือก Webeasy Design

กรุณากรอกลักษณะของเว็บไซต์ หรือลิงค์ของเว็บที่ท่านอยากได้ แจ้งสินค้าที่จะขาย หรือหากมีเว็บเดิมอยู่แล้ว ก็สามารถแจ้งลิงค์ให้เราเข้าไปดูได้เมื่อได้รับรายละเอียดจากท่านแล้ว เราจะตอบกลับทางอีเมล์